MODO

Mobilní odvodňovací zařízení

K odvodňování kalů přímo tam, kde vznikly, se nejlépe hodí mobilní dekantační odstředivka. Její použití je optimální k obsluze více menších čistíren odpadních vod bez odvodňovacích zařízení na kalových koncovkách nebo k řešení jednorázových či občasných potřeb klientů. Sem spadá také například provádění provozních zkoušek odvodnitelnosti kalu.
Technicky se jedná o dekantační odstředivku v dvoumotorovém provedení umístěnou na přívěsu společně s flokulační stanicí vybavenou potřebnými čerpadly, potrubím a dopravníky včetně elektroniky.

Použití a výhody

  • Optimální řešení odvodnění kalů pro ČOV o kapacitě 1 500 ÷ 5 000 EO
  • Vhodné řešení pro svazky obcí
  • Provádění zkoušek odvodnitelnosti kalu
  • Řešení jednorázových provozních potřeb zákazníka
  • Možnost dlouhodobého pronájmu
  • Snadná obslužnost
  • Rychlá provozuschopnost
Technická řešení

Podle konkrétních potřeb provozu a zkoušek s naším mobilním zařízením navrhujeme odpovídající technické řešení stroje, včetně celé odpovídající kalové koncovky.

Přívěsný vozík  do 2,5 t
Odstředivka DO 250 1 ÷ 4 m3/hod.
Rozvaděč
Chemické hospodářství
Kalové čerpadlo  1 ÷ 4 m3/hod.
Šnekový dopravník

Dekantacni-odstredivky.pdf

Decanters-for-industry.pdf