Dekantační odstředivky

Nabízíme celou paletu dekantačních odstředivek, které nacházejí uplatnění v čistírnách odpadních vod i v řadě průmyslových odvětví. 

Přejděte na web odstředivky
Naše stroje pro oddělování pevných a suspendovaných částic z kapalin potvrzují svou kvalitu a spolehlivost u zákazníků v následujících oblastech použití:
  • Odvodňování a zahušťování kalů – komunální čistírny odpadních vod (ČOV)
  • Odvodňování kalů – zpracování zeleniny a brambor
  • Zpracování kalů z masokombinátů
  • Kafilerní provozy (odstřeďování tuku)
  • Odvodňování lihovarnických výpalků
  • Čiření vodního skla sodného
  • Zpracování sójového mléka
  • Odlučování slídových částic
  • Oddělování chemických sloučenin
  • Zpracování ropných produktů


Funkce dekantačních odstředivek

Suspenze je vpouštěna přívodním potrubím do otáčejícího se vnitřního bubnu, odkud je usměrněna radiálně k plášti vnějšího bubnu. Působením odstředivé síly jsou těžší částice usazovány na povrchu vnějšího bubnu. Zde jsou šnekem kontinuálně posunovány do kuželové části bubnu. Zhuštěný sediment je z kuželové části šnekem vyhrnut do výsypní části odstředivky, odkud sediment vypadává z odstředivky hrdlem výsypky do prostoru pod odstředivkou.

Kontinuálně přiváděná suspenze vytlačuje odstředěnou kapalinu, která přepadává přes odpadní otvor víček v čele bubnu. Kapalina se shromažďuje ve sběrači, odkud je odváděna potrubím z odstředivky.

Zvláštním vnitřním uspořádáním lze dosáhnout toho, že je možné v dekantační odstředivce oddělovat od sebe dvě kapalné fáze vzájemně nemísitelné (např. voda + olej) a jednu fázi pevnou (pevné částice obsažené v těchto kapalinách)

Vývoj a inovace

Soustředíme se na vývoj a inovace nových výkonnějších, energeticky úspornějších a efektivnějších dekantačních odstředivek.

Na základě aktuálního vývoje a inovace je zařazena do výroby konstrukčně a technicky nová odstředivka DO 520 s výkonem až 15 m3 /h.

Technický popis

Hlavními částmi odstředivek jsou dva souosé, kónicko-válcové bubny, které mají souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou diferencí otáček. Na vnitřní buben odstředivky je navařen šnek. Vnější buben je plnoplášťový.

Oba bubny jsou uloženy ve valivých ložiskách v ložiskových stojanech. Tyto jsou ustaveny na základovém rámu, který je svařený z válcovaných profilů.

Pohon obou bubnů je uskutečňován elektromotorem přes speciální převodovku, která zajišťuje diferenci otáček obou bubnů nebo trojfázovými motory pro buben i šnek řízených frekvenčními měniči. Rotující části odstředivky jsou za provozu opatřeny kryty. Součástí zařízení je ovládací rozvaděč, ve kterém jsou umístěny prvky ovládání a ochrany. 

Typ DO 250 DO250 2motorová DO 301 DO 520
Průměr šneku (mm) 250 250 300 520
Motor (kW) 12 2 x 11 1x 18,5
1x 5,5
1 x 33 (2950 ot/min)
1 x 7,5 (2950 ot/min)
Provozní pracovní spotřeba 7 8,5 13 19
Maximální otáčky (min-1) 4100 4100 4000 2800
Hmotnost (kg) 910 1010 926 2240
Průtočné množství (m3/hod.) 1 - 4 1 -4 2 - 6 10 - 15
Rozměry - DxŠxV (mm) 2375x600x870 2500x830x1000 2437x767x636 3366x1048x956


PBS-DO-COV-CZ.pdf

PBS-DO-Prumysl-CZ.pdf