Zkušebna letecké techniky

Ve zkušebně prověřujeme předem definované parametry výrobků tak, aby splnily veškeré požadavky provozu – výkon, množství a stabilita dodávaných energií (vzduch, el. energie, hydraulika), spolehlivost, odolnost proti vibracím a rázům a v neposlední řadě i spolehlivost v provozu při dlouhodobých zkouškách. 
Zkušebna také hraje jednu z nejvýznamnějších rolí ve vývoji nových výrobků.

V současné době má 16 zkušebních boxů, které jsou diferencované podle výrobků – PEJ, klimatizační systémy, malé turbínové motory, turbohřídelové motory, převodovkové systémy a kryogenika. Zkušebna je primárně určena pro vnitřní potřebu divize letecké techniky, nicméně některé zkoušky provádí i pro externí zákazníky.

Zkušební vibrační testovací systém TIRA TV 59335LS-640 / TGT MO 36 slouží k testování zkušebních vzorků dle požadavků zadavatele. Řízení testů (software): Sinus, Random, Field Data Replicator (FDR), klasický Shock, Sine on Random, Random on Random, Shock Response Spektra (SRS), Transient Shock. 

Ke zkouškám nových výrobků jako např. turbovrtulový (TP100) a turbohřídelový (TS100) motor slouží nově vybudované moderní zkušební boxy, které splňují nejpřísnější měřítka z hlediska informačních technologií a kvality testování.