Projekty a vývoj

Oddělení Projekty a vývoj zajišťuje nezbytné technické zázemí, které umožňuje udržet návaznost vývojových prací pro finální výrobky celé PBS Velká Bíteš, zejména však pro letecký výrobní program. Soustřeďují se zde techničtí specialisté z oblastí dynamického chování strojů, strukturálních, aerodynamických a termodynamických výpočtů. 
Naši odborníci zajišťují především projekční studie a návrhy nových strojů a zařízení, jako jsou turbínové motory, pomocné energetické jednotky, spalovací nebo parní turbíny, kompresory, čerpadla i další vysokootáčkové stroje. Provádí jejich pevnostní, dynamickou a aerodynamickou kontrolu a optimalizaci. Důležitou aktivitou je provádění náročných výpočtů z oblasti proudění, pevnosti, životnosti, dynamiky a návrhy průtočných částí turbín a kompresorů pro interní vývojové projekty i pro externí zákazníky a v neposlední řadě také řízení vývojových projektů s finanční dotací vlády ČR a EU.

Know-how oddělení odpovídá více než padesátileté tradici vývoje a výroby lopatkových strojů ve společnosti. Pro technické výpočty používáme následující programové systémy:
  1. MGF BIT – k určování dynamických charakteristik kluzných ložisek
  2. DYNROT, Pro/Mechanika – k analýzám stability, kritických otáček a vibrací vysokootáčkových rotorů (metoda konečných prvků)
  3. MATLAB – modelování dynamického chování leteckých reduktorů
  4. ANSYS – pro pevnostní, termické a deformační analýzy strojních dílců (metoda konečných prvků)
  5. SKALA – výpočty životnosti vysoce namáhaných dílců z hlediska nízkocyklové únavy, k analýzám stability, kritických otáček a vibrací vysokootáčkových rotorů (metoda konečných prvků)
  6. FLUENT – CFD programový systém k řešení úloh proudění plynů a kapalin (metoda konečných objemů)
  7. Pro/E – CAD software pro 3D modelování
  8. systém podpůrných programů vlastní provenience (VBA, Fortran):