Kryogenní technika

Z oboru kryogeniky se v naší společnosti vyvíjí a vyrábí rotační stroje, pracujících svým pracovním stupněm v nízkých teplotách plynu nebo kapaliny od 4 K až do 150 K. K našim zákazníkům patří např. Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN, Výzkumné centrum Rossendorf nebo Linde Gas. 

Kryogenní kompresory

Odstředivý jednostupňový kompresor je určený pro odsávání par helia z hladiny kapalného hélia zásobníků kapalného hélia. Odstředivý kompresor. Je poháněn elektrickým motorem s proměnlivou frekvencí. Kvalitní kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost a provozuschopnost. Motorový a ložiskový systém pracuje za normálních teplot. Kompresor je navrhován podle parametrů vyplývajících z požadovaných parametrů technologického procesu zkapalňovače. Kryogenní kompresory jsou používány v oblasti výzkumu, zdravotnictví nebo průmyslu jako akční členy zkapalňovačů helia.

Kryogenní čerpadla

Odstředivé jednostupňové čerpadlo je určené pro dopravu kapalného helia do kryogenního zařízení. Odstředivé čerpadlo je poháněno elektrickým motorem s proměnlivou frekvencí. Kvalitní kuličková ložiska zajišťují dlouhou životnost a provozuschopnost. Motorový a ložiskový systém pracuje za normálních teplot. Čerpadlo je navrhováno podle parametrů vyplývajících z požadovaných parametrů technologického procesu zkapalňovače.
Kryogenní čerpadla jsou používána v oblasti výzkumu, zdravotnictví nebo průmyslu jako akční člen zkapalňovače helia.

Heliové expanzní turbíny

Heliová expanzní turbína je malá turbína, navržená pro expanzi plynného hélia ve zkapalňovači hélia. Rotor turbíny je uložen na plynových dynamických ložiscích. Expanzí hélia získaná energie v oběžném kole je přenesena do rotoru turbíny, který je brzděn elektrickou vířivou brzdou, která je chlazena vodou. Turbína pracuje bez úniku helia. Je používána především v procesech zkapalňování plynů v malých heliových zkapalňovačích, podle jejichž parametrů je turbína či turbíny navrhovány.

Cryogenics_CC_EN.pdf

Hext-Helium-Expansion-Turbine_EN.pdf