Klimatizační systém ECS-AAO

Systém je určen pro pozemní mobilní zdroj energií AAO-1, který je používán na letištích při předletové přípravě vrtulníků.
Spočívá v klimatizování kabiny, vnějším napájením elektrickou energií, hydraulickou kapalinou a startování hlavních motorů vnějším zdrojem. Vzduch pro klimatizační jednotku je odebírán z pomocné energetické jednotky Safír 5 K/G-MI.
Výstupní teplota vzduchu pro klimatizování se nastavuje manuálně, plynule v rozsahu teplot od +0°C do +100°C, nezávisle na teplotě v kabině vrtulníku a teplotě okolí.

ECS-systemy.pdf

ECS-systems_EN.pdf