Generální opravy, servis a údržba

Uživatelům všech našich výrobků letecké techniky zajišťujeme po celou dobu provozu servis nejvyšší kvality. Jen odborně a pravidelně prováděný servis provedený našimi pracovníky vám pomůže zajistit dlouhodobý a spolehlivý provoz. Garantujme použití originálních dílů nejvyšší kvality přímo z našeho závodu. Při prováděných opravách jsou používány nejmodernější postupy a technologie, které zohledňují dlouhodobé zkušenosti našich pracovníků získané při výrobě, opravách a vývoje nových výrobků a technologií.

Během generální opravy jsou prováděny speciální operace, které je možné provádět pouze ve výrobním závodě a tím je zajištěna prvotřídní kvalita prováděných oprav. Před odesláním zákazníkovi jsou po provedené opravě všechny agregáty podrobeny nejpřísnějším přejímacím zkouškám za účelem kontroly provedených prací. Opravy výrobků letecké techniky smí být prováděny pouze v PBS Velká Bíteš.

  • Za účelem zlepšení servisních služeb pro provozovatele jsme v Kazani zřídili servisní centrum ООО «Казанский агрегатный завод», které zajišťuje odstraňování závad v provozu.
  • Přímo v areálu naší společnosti ve Velké Bíteši máme nové školicí středisko, v němž se provozovatelé seznamují s výrobky, údržbou a postupy pro odstraňování závad.

Provozní výhody generálních oprav a servisu PBS:
  • Obnovení resursu pro provoz do další opravy
  • Plné záruky na provedenou opravu
  • Minimalizace nákladů na opravy a demontáž během provozu letounů
  • Snížení stavu zásob náhradních dílů

Ostatní výhody:
  • Originální náhradní díly
  • Oprava provedená na základě aktuální opravárenské dokumentace
  • Provádění modifikací a zavádění Bulletinů

Formuláře pro hlášení poruch a událostí z provozu


Prosíme Vás o zaslání vyplněného formuláře elektronicky na e-mail (service.atd@pbsvb.cz) nebo na fax (+420 566 822 372) První Brněnské Strojírny Velká Bíteš, a.s.