Turbínové lopatky

Zákazníkům z energetického průmyslu dodáváme přesné odlitky rotorových a statorových lopatek plynových turbín včetně jejich následného obrábění vč. broušení. Tyto odlitky vyrábíme ze slitin IN 713LC, IN 738 C, MAR M247 a B1914. Přesné odlitky dodáváme výrobcům turbín a servisním organizacím od Spojených států po Rusko. 
V evropském kontextu patří naše slévárna přesného lití mezi ty s nejmodernějším vybavením. Na základě výkresové dokumentace hotových konstrukčních dílů zajišťujeme návrh i výrobu potřebného modelového zařízení a následnou výrobu v celém procesu. Pro urychlení prototypovací fáze nabízíme i metodu rapid prototyping s využitím 3D tisku. Díky komplexnímu zajištění výroby v rámci celého výrobního řetězce mohou naši zákazníci očekávat odlitky lopatek turbín s vysokou mírou obrobení vč. broušení zámků. V rámci vlastních provozů zajišťujeme celou řadu testování a zkoušení kvality.

Rozsah délkových rozměrů vyráběných lopatek: 50 - 400 mm
Rozsah hmotností vyráběných kol: 0,1 ÷ 6,2 kg

Reference:
ABB, KBB, TSL, UTZ, EUROCHEM

Lopatky-turbin.pdf