Plynové expanzivní turbíny

Expanzní plynové turbíny naší sesterské společnosti PBS ENERGO slouží k efektivní redukci tlaku plynu v regulačních a předávacích stanicích plynovodních sítích.
Dále také na podzemních zásobnících plynů, v chemických provozech, u komprimovaných důlních plynů, studeného a horkého vzduchu, dusíku apod. V závislosti na vstupních a výstupních parametrech průtočného média je často využívána regulace natáčením rozváděcích lopatek pro dosažení optimální účinnosti.