Parní turbíny

Kompletní dodávky parních protitlakových, kondenzačních, nízkotlakých a pohonových turbín o spojkovém výkonu od 100 kW do 30 MW nabízí naše sesterská společnost PBS ENERGO.
Pracovním médiem může být přehřátá nebo sytá vodní pára, případně technické plyny jako zemní plyn, vzduch, spaliny, směsi plynů, atd. Naše turbíny slouží pro pohon elektrických generátorů, ale i dalších zařízení, jako jsou kompresory, čerpadla, ventilátory a jiné.