Kotle

Parní kotle v rozsahu do 100 t páry/hod. určené pro menší energetické celky navrhuje, vyrábí a dodává sesterská společnost První brněnská strojírna a.s. Základem výroby jsou roštové kotle nebo kotle s použitím prvků fluidního spalování.


Kotle na fosilní paliva nebo biomasu

Mezi hlavní produktové linie patří kotle pro spalování biomasy nebo fosilních paliv ve výkonové řadě 22 až 80 t páry/hod. Parní kotel vlastní konstrukce je koncipován jako kotel s dvěma vertikálními membránovými tahy a s jedním nechlazeným tahem. První tah je proveden jako sálavá plocha. Ve druhém membránovém tahu jsou umístěny tři přehříváky. V nechlazeném tahu se nacházejí svazky EKA. Třístupňový přehřívák je vybaven dvěma vstřiky k regulaci teploty páry mezi přehřívákem 2 a 3 a přehřívákem 1 a 2. Ze strany spalin je jako první přehřívák 2, pak přehřívák 3 oba v souproudu, následuje přehřívák 1 v protiproudu. Svazky EKA jsou provedeny z hladkých nebo žebrovaných trubek a zavěšeny na trámcích. Buben je instalován nad kotlem. Pro rošt se uvažuje se zvláštní ocelovou konstrukcí.


Kotle na odpadní teplo

Další produktovou linií jsou kotle na odpadní teplo za plynové turbíny, plynové motory o výkonu do 80 t páry/hod. Kotle jsou horizontálního provedení, vodotrubné, jedno až třítlaké. Dodávka obvykle zahrnuje spalinovod, vlastní kotel a komín s tlumičem. Jako příslušenství je polní instrumentace, řídící systém, elektroinstalace a napájecí stanice. Společnost dále řeší i kompletní výstavu kogeneračních cyklů na bázi plynových motorů a to zejména jako komplexní dodávku.

Servis a rekonstrukce kotlů

Mezi další produktové linie spadá servis a rekonstrukce kotlů, ekologizace zdrojů a další rekonstrukce kotlů jak uhelných, olejových, plynových tak i biomasových. Jedná se o prováděné práce dle požadavků zákazníka. Mezi další servisní práce patří i vyvářky, chemické čištění a profuky kotlů.

První brněnská strojírna a.s. je inženýrsko-dodavatelskou společností v oblasti ekologického spalování obnovitelných zdrojů a v oblasti ekologizace zdrojů. Poskytuje zákazníkům kompletní služby při výstavbě energetických a teplárenských investičních celků zahrnující konstrukci, technologii, přípravu výroby, vlastní výrobu, montáž, zkoušky včetně navazujícího servisu. Rovněž realizuje kompletní dodávku celků včetně navazujících provozních a stavebních souborů s ohledem na požadavky zákazníka. Firma pro své zákazníky zajišťuje financování exportních projektů ve spolupráci s českými bankami.