Energetika

Naše aktivity jsou velmi úzce spojeny s energetickým průmyslem. Slévárna přesného lití odlévá rotorové a statorové lopatky pro plynové turbíny, následuje jejich přesné broušení v divizi industry. Zároveň opracováváme hřídele, řešíme kompletní zalopatkování i následnou montáž parních a expanzních turbín.


Naše sesterská společnost PBS ENERGO se zabývá inženýringem i výrobou parních a expanzních turbín vč. dodávek kompletních investičních celků. 

Rovněž tak naši kolegové ze společnosti První brněnská strojírna se specializují na výrobu kotlů pro energetická zařízení na různé druhy paliv. Od návrhu až po komplexní dodávky.

V rámci vlastních provozů zajišťujeme celou řadu testování a zkoušení kvality. V procesu výroby je plně využíván certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001. 

Naši zákazníci