Rapid prototyping

Pro zrychlení prototypovací fáze výroby přesných odlitků nabízíme svým zákazníkům metodu rapid prototyping. Díky ní mohou zákazníci testovat odlitky na svých vývojových zařízeních mnohem dříve a uspořit tak kromě času i náklady na vývoj. Výroba modelů probíhá stereolitografií nebo častěji 3D tiskem.
Modely všech technologií rapid prototyping mohou zákazníkovi sloužit bez dalších úprav v surovém stavu např. pro designérské posouzení, přímo nebo jako modely pro výrobu vzorkových sérií pro funkční zkoušky a ověření vlastností navržených dílů. Nejsou vhodné pro sériovou výrobu, či standardní produkci. Velikost stavěného modelu je omezena velikostí základny.

Základní data:

  • Přesnost modelu ±0,25-0,50 mm – přesnost odlitku ±0,40-0,60 mm
  • Termín dodání cca 1-3 týdny od objednávky - podmínkou je existence 3D dat a dodržení maximálních rozměrů modelu. Tento příklad je pro výrobu 1 ks modelu. V případě série 5 ks se jedná cca o 2-4 týdny a adekvátně s množstvím vyráběných kusů narůstá doba výroby.
  • Velikost modelu max. 200 x 200 mm (omezena velikostí tiskárny)