Eloxování hliníku

Naši zákazníci nejčastěji poptávají tvrdý elox a tvrdý černý elox. Při eloxování hliníku se vytvořená vrstva oxidů hliníku vyznačuje výbornou korozní odolností a podle typu eloxování i důležitými funkčními vlastnostmi (tvrdost, otěruvzdornost). Proto patří eloxování mezi nejčastější povrchové úpravy hliníkových dílců.
Vzniklá vrstva oxidů je značně pórovitá, což je využíváno pro barvení vzniklých vrstev organickými barvivy (např. přírodní černý elox). Tloušťka vrstvy je omezená a pohybuje se od několika mikronů až po max. 0,05 ÷ 0,12 mm, dle složení hliníkové slitiny a pracovních podmínek.

Vzniklá vrstva je nevodivá, tvrdá, s dobrou odolností proti mechanickému opotřebení. Oxidické vrstvy získané eloxováním v kyselině chromové mají šedou barvu, oxidické vrstvy vzniklé z lázně kyseliny sírové jsou bezbarvé, vrstva vzniklá tvrdým eloxováním je v barvách dle typu hliníkové slitiny a tloušťky vrstvy např. olivová, šedá až šedočerná.

Povrchová úprava Max. rozměr dílců (mm) Popis
Tvrdé eloxování 1850 x 850 x 550 Tvrdé eloxování hliníku a jeho slitin s tloušťkou vrstvy 5 ÷ 100 µm. Možnost dobarvení v černé barvě a utěsnění.
Eloxování v kyselině sírové 1850 x 850 x 550 Eloxování hliníku a jeho slitin bezbarvé nebo s dobarvením v černé barvě o tloušťce vrstvy 10 ÷ 25 µm s následným utěsněním eloxované vrstvy v demineralizované vodě se speciální utěsňovací přísadou. Přírodní elox je možné utěsňovat v roztoku dvojchromanu draselného.
Eloxování v kyselině chromové 1850 x 850 x 550 Eloxování hliníku a jeho slitin v kyselině chromové (chromelox) s následným utěsněním v demineralizované vodě nebo v roztoku dvojchromanu draselného. Vrstva min. 3 µm.


Poptávkový formulář zde

Galvanicke-povrchove-upravy.pdf