Systém řízení jakosti a environmentu

Předpokladem úspěchu a konkurenceschopnosti naší společnosti je především kvalita produktů a systém řízení výroby. Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je rozhodujícím faktorem pro spokojenost našich zákazníků a tudíž i naší stabilní ekonomické výkonnosti.

Pro naplnění strategických záměrů využíváme systém managementu jakosti a environmentu stanovený normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a AS 9100 Rev. C. Implementací do všech procesů dosahujeme efektivního využívání zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti produktů.

Pro zlepšování efektivity výroby investujeme do zavádění nových moderních technologií a vývoje nových výrobků. Naším cílem je neustálá optimalizace procesů a snižování nákladů při efektivním využívání potřebných zdrojů. Jedním z rozhodujících faktorů pro úspěšný rozvoj jsou naši kvalifikovaní a zkušení spolupracovníci, kteří zajišťují vysokou technickou úroveň našich výrobků a poskytovaných služeb.

Jednotlivé výrobní programy, v souladu s dokumentovanými postupy, uplatňují požadavky na nejvyšší kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí všech úrovních dodavatelského řetězce, což vede k vytváření partnersko-dodavatelských vztahů na jednotné kvalitativní bázi ovlivňované požadavky zákazníků. Výkonnost dodavatelů je měřena dle interních postupů a ověřována audity odborně způsobilým personálem Úseku řízení jakosti. Dodržování procesně orientovaného systému řízení jakosti, který je v PBS Velká Bíteš nastaven, vyžaduje vyhodnocování informací o dosahovaných výsledcích a spokojenosti zákazníků. Ověřování je zabezpečováno periodickými interními audity.

Funkčnost a efektivnost uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) je pravidelně prověřována certifikační společností LRQA a zákonnými orgány Úřadu civilního letectví, Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu, Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR a Státního ověřování jakosti. Stanovené skupiny výrobků podléhají dozoru a přejímkám zástupců společností Germanischer Lloyd, Bureau Veritas a Lloydś Register na základě požadavků jednotlivých zákazníků.