Středisko praktického vyučování

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zajišťuje praktickou výuku žáků Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš pro tříletý učební obor Obráběč kovů - universální obrábění a od roku 2010 i výuku žáků čtyřletého studijního oboru Mechanik - seřizovač. Výuka probíhá na obráběcích strojích v prostorách PBS Velká Bíteš. V posledních letech středisko zaznamenává slibný nárůst zájmu o studium. Důvodem je nejen kvalitní a profesionální výuka, ale i skutečnost, že žáci i jejich rodiče vidí v technickém vzdělání perspektivu. Přísná přijímací kritéria, stále inovované učební osnovy i moderní prvky ve výuce se odrážejí ve výborných umístěních žáků v celostátních soutěžích. V roce 2009 se žák z našeho oboru umístil v soutěži „České ručičky“ na 1. místě a byl oceněn jako nejlepší žák v celé ČR. V roce 2012 jsme v téže soutěži obsadili 2. místo.

V rámci realizace projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly učebny nově vybaveny měřidly, soustruhem CNC a dalšími pro výuku potřebnými nástroji. Se všemi žáky/zákonnými zástupci se uzavírají smlouvy o setrvání v pracovním poměru. PBS Velká Bíteš tak umožňuje žákům po vyučení pracovní uplatnění.

V PBS Velká Bíteš funguje vlastní podnikové učiliště již od roku 1964 pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v rozvíjející se výrobě a sloužící také pro výchovu učňů. Od 1. 9. 2008 se Středisko praktického vyučování stalo samostatným právním subjektem pod názvem Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš.

Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2012/2013 
Výroční zpráva 2011/2012