Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost (CSR = Corporate Social Responsibility) je pro společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. jednou z priorit. PBS Velká Bíteš, a. s. svými aktivitami dlouhodobě usiluje o naplnění konceptu společenské odpovědnosti ve všech čtyřech základních pilířích, a to regionální, sociální, ekonomické a environmentální odpovědnosti. PBS Velká Bíteš se dobrovolně zavázala přistupovat ve vší odpovědnosti k ochraně životního prostředí, vytváření rovných příležitostí a obecně pozitivního prostředí v rámci organizace, ale i k podpoře kultury, sportu, vzdělávání a sociálně či zdravotně znevýhodněných. Samozřejmostí je pro nás transparentní jednání vůči klientům i dodavatelům.

V roce 2016 byl náš program CSR oceněn 1. místem v historicky prvním ročníku soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Společnost PBS Velká Bíteš podporuje mnoho subjektů v regionu, hlavně neziskové organizace, kulturní spolky, školy a školská zařízení, zařízení pro seniory nebo zdravotně postižené a sportovní kluby. Firma má odpovědný přístup k regionu, její filosofií není nákladné sponzorství jediného sportovního klubu nebo organizace, ale přispět co nejvíce sdružením, byť menší částkou.
Ačkoliv jsme strojírenská firma, pracuje  u nás více než 20% žen. Neděláme rozdíly a zamezujeme diskriminaci kteréhokoliv zaměstnance z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinnosti k rodině.

Zajišťujeme rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 
Využíváme systém managementu jakosti a environmentu stanovený normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a AS 9100 Rev. C.
Funkčnost a efektivnost uplatňování uvedených systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí (QEMS) je pravidelně prověřována certifikační společností LRQA a zákonnými orgány Úřadu civilního letectví, Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu, Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany ČR a Státního ověřování jakosti. Stanovené skupiny výrobků podléhají dozoru a přejímkám zástupců společností Germanischer Lloyd, Bureau Veritas a Lloydś Register na základě požadavků jednotlivých zákazníků.  
Držíme ocenění za Firmu roku 2012 a za firmu roku Kraje Vysočina 2012, 2013. Mezi nejnovější ocenění patří prestižní ocenění v kategorii „Úspěšná firma“ v Národní ceně kvality a Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.