Projekty z ESF ČR

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.


První brněnská strojírna Velká Bíteš 
a 
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš se zapojily do projektů spolufinancovaných z Evropských sociálních fondů.

Realizované projekty

Operační program:

Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Doba realizace: Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Název projektu: Září 2013 — červen 2015
Cíl projektu:  
Vzbudit zájem žáků základních škol pro studium technických oborů.
Podrobnosti: Přírodní a technické obory (.pdf)

Operační program:

Lidské zdroje a zaměstnanost / 4.1 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA

Název projektu: Letečtí a slévárenští specialisté v procesu specifického vzdělávání
Doba realizace:  Leden 2014 — duben 2015
Cíl projektu:  Zvýšení konkurenceschopnosti firmy formou podpory znalostí a dovedností leteckých a slévárenských specialistů. Realizací projektu zvýšit odborné kompetence těchto zaměstnanců pro jejich efektivní práci ve výrobě.
Podrobnosti: Specialisté v procesu (.pdf)

Operační program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu:  Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability
Doba realizace: Leden 2011 — prosinec 2013
Cíl projektu: Zvýšení kvalifikace, profesního i osobního potenciálu a adaptability
Podrobnosti: Asociace pro vodu ČR


Operační program: 

Lidské zdroje a zaměstnanost / 4.1 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA

Název projektu: Divize profesně
Doba realizace: Leden 2011 — červen 2012
Cíl projektu: Profesní vzdělávání v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.
Podrobnosti: Divize profesně (.pdf)

Operační program:

Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Název projektu:  Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce
Doba realizace:  Listopad 2009 — květen 2012
Cíl projektu: Rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Podrobnosti: Inovace ve výuce (.pdf)

Partnerské projekty

Operační program:

zdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Název projektu:  Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye
Doba realizace: Listopad 2009 — březen 2012
Cíl projektu: Podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Podrobnosti: Kompetence pedagogů (.pdf)

Operační program:

 Lidské zdroje a zaměstnanost / 4.1 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA

Název projektu: Zvýšení profesní úrovně specifické vzdělanosti prostřednictvím informačního systému QAD
Doba realizace: Březen 2010 — září 2010
Cíl projektu: Zvýšení úrovně kvalifikace a rozšíření znalostí zaměstnanců v oblasti využívání informačního systému a informací v něm dostupných – počítačová podpora plánování výroby a využívání čárových kódů ve výrobě a logistice.
Podrobnosti: Profesní vzdělání (.pdf)Operační program:

 Rozvoj lidských zdrojů / 4.1 Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací

Název projektu: Moderní způsoby řízení organizace se zaměřením na lidské zdroje
Doba realizace: Květen 2006 — srpen 2008
Cíl projektu: Rozvoj kvalifikované a adaptabilní, flexibilní pracovní síly jako konkurenční výhody s důrazem na integraci zaměstnanců ohrožených sociálním vyloučením při respektování principů udržitelného rozvoje.
Podrobnosti: Adaptabilita (.pdf)

Operační program:

 Rozvoj lidských zdrojů / 4.2 GS Profese

Název projektu: Podpora profesní úrovně leteckých specialistů formou dalšího vzdělávání
Doba realizace:  Listopad 2005 — říjen 2007
Cíl projektu:  Zvýšení profesní způsobilosti a adaptability leteckých specialistů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.
Podrobnosti: GS profese (.pdf)

Operační program: 

Průmysl a podnikání / 1.3 Školicí střediska

Název projektu: Školící středisko "Vysočina"
Doba realizace: Červenec 2006 — květen 2007
Cíl projektu: Rekonstrukce budovy a její vybavení pro účely rozvoje lidských zdrojů – školení a vzdělávání zaměstnanců.
Podrobnosti: Školící středisko (.pdf)