Projekty z ESF ČR

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.


První brněnská strojírna Velká Bíteš 
a 
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš se zapojily do projektů spolufinancovaných z Evropských sociálních fondů.

Realizované projekty

Operační program:

Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Doba realizace: Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Název projektu: Září 2013 — červen 2015
Cíl projektu:  
Vzbudit zájem žáků základních škol pro studium technických oborů.
Podrobnosti: Přírodní a technické obory (.pdf)


Operační program:

Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce
Doba realizace:  Listopad 2009 — květen 2012
Cíl projektu: Rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Podrobnosti: Inovace ve výuce (.pdf)

Partnerské projekty

Operační program:

Vzdělání pro konkurenceschopnost / 7.1 Počáteční vzdělání

Název projektu:  Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye
Doba realizace: Listopad 2009 — březen 2012
Cíl projektu: Podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Podrobnosti: Kompetence pedagogů (.pdf)