Projekty TAČR

Programy TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Alfa


Název projektu:

Výzkum integrity povrchu pro zavedení nových progresivních technologií výroby na 4 a 5osých obráběcích centrech

Číslo projektu:  TA02011031
Spoluřešitel: České vysoké učení technické v Praze
Doba realizace: Leden 2012 — prosinec 2014
Cíl projektu: Optimalizace procesu frézování kritických míst lopatek plynových turbín pro dosažení vhodných parametrů integrity povrchu a maximálních užitných vlastností při zavádění nové produktivní technologie 4 a 5osého frézování na CNC frézovacích centrech.

Název projektu:

 Ověření technologie vzduchových ložisek

Číslo projektu:  TA02011295
Spoluřešitel:  Techlab, s.r.o.
Doba realizace: Leden 2012 — prosinec 2014
Cíl projektu: Vyvinutí technologie vzduchových ložisek, kterábude ověřena laboratorními zkouškami na zkušebním stendu.

Název projektu:

Výzkum technologií pro odlučování vlhkosti

Číslo projektu: TA02011148
Spoluřešitel:  Vysoké učení technické v Brně
Doba realizace: Leden 2012 — prosinec 2014
Cíl projektu: Vyvinutí účinnější technologie odlučování kapalné fáze z plynného média, která bude ověřena laboratorními zkouškami na funkčním vzorku odlučovače.

Název projektu:

Vývoj moderních leteckých zdrojových souprav

Číslo projektu: TA04011279
Spoluřešitel: EM Brno s.r.o., VUES Brno s.r.o., Vysoké učení technické v Brně
Doba realizace: Červenec 2014 — červen 2017
Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout moderní palubní letecké zdrojové soupravy, které svými parametry umožní udržet konkurenceschopnost na světovém trhu. Projekt předpokládá vývoj dvou samostatných zdrojových souprav tvořených startér-generátorem 28V/200A a střídavým synchronním generátorem 115/200V-400 Hz, 40 kVA. K oběma elektrickým generátorům budou vyvinuty příslušné řídicí elektroniky.

Název projektu:

Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín

Číslo projektu:

TA04011525

Spoluřešitel: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i
Doba realizace: Červenec 2014 – červen 2017
Cíl projektu: Výzkum, vývoj a následné zavedení progresivních technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín do sériové výroby.