Projekt ESPOSA

PBS Velká Bíteš byla jediným koordinátorem evropského projektu ESPOSA v 7. rámcovém programu v České republiceDíky aktivnímu vývoji vlastních turbínových jednotek pro malá letadla se PBS Velká Bíteš stala koordinátorem projektu ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft) ze 7. rámcového programu Evropské unie ve spolupráci s VZLU Praha, který byl v tomto projektu administrátorem.

Projekt zahrnoval 42 partnerů z 15 zemí, rozdělených do 20 průmyslových podniků, 12 vývojových center a 10 univerzit. Byl zaměřen na výzkum a vývoj technologií pro pohonné jednotky v oblasti malého letectví a zahrnoval činnosti od návrhu a výroby komponent motoru (kompresor, turbína, spalovací komora), přes vývoj systémů motoru (řídicí, olejový, palivový) až po definování instalační metodiky motoru do malých letadel. Probíhal po dobu 4 let o celkovém rozpočtu 37,7 mil. EUR.

Podnětem projektu ESPOSA byl zájem o moderní cenově dostupné turbovrtulové a turbohřídelové pohonné jednotky ze strany společností z oblasti všeobecného letectví, které chtěly zaměnit pístové motory turbínovými. Lepší dostupnost paliva, výrazné snížení hmotnosti, delší čas mezi generálními opravami či vyšší komfort cestujících jsou hlavními důvody této snahy.

K nim se připojilo také úsilí o snižování provozních nákladů turbínových pohonných jednotek a důslednější ochranu životního prostředí. Společnost PBS Velká Bíteš byla v tomto projektu zastoupena dvěma motory - turbovrtulovým TP 100 a turbohřídelovým TS 100.

Výzkumné práce byly zaměřeny na zdokonalení funkce hlavních součástí motoru a optimalizaci výroby z hlediska nákladů a kvality. Projekt se rovněž zabýval problematikou motorových zástaveb, tj. problémů vznikajících v souvislosti s instalací nových turbovrtulových nebo turbohřídelových motorů do draku letadla, včetně použití kompozitních materiálů.

Ve výzkumu byla zohledněna specifika různých konfigurací letadel.
Více informací najdete na stránkách projektu ESPOSA - www.esposa-project.eu

Mapa zúčastněných zemí


Seznam účastníků projektu ESPOSA


Organizace Země
ATARD SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYI ILERI TEKNOLOJI UYGULAMALARI ARASTIRMA VE GELISTIRME A.S. TR
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM HU
CENTRAL INSTITUTE OF AVIATION MOTORS RU
CENTRE DE RECHERCHE EN AERONAUTIQUE ASBL - CENAERO BE
CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA IT
EVEKTOR, spol. s.r.o. CZ
FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PRODUCTION TECHNOLOGY IPT DE
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION ES
GE AVIO SRL IT
GROB AIRCRAFT AG DE
HONEYWELL INTERNATIONAL SRO CZ
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI RO
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI - I.N.C.A.S. SA RO
INSTYTUT LOTNICTWA PL
ITALIAN ROTORS INDUSTRIES SOCIETA A REPONSABILITA LIMITATA IT
JIHOSTROJ A.S. CZ
MATERIALS ENGINEERING RESEARCH LABORATORY LIMITED GB
MOTOR SICH JSC UA
PIAGGIO AERO INDUSTRIES SPA IT
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM IGNACEGO LUKASIEWICZA PRZ PL
POLITECHNIKA WARSZAWSKA PL
PRATT & WHITNEY RZESZOW S.A PL
PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ A.S. CZ
STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM NL
SYSGO AG DE
TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE SK
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN DE
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT NL
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT FI
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI TR
TUSAS MOTOR SANAYI AS TR
UNIS A.S. CZ
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA IT
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES BE
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CZ
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV A.S. CZ
WINNER SCS BE
ZAKLADY LOTNICZE MARGANSKI & MYSLOWSKI SP ZOO PL
ZAPOROZHYE MACHINE-BUILDING DESIGN BUREAU PROGRESS STATE ENTERPRISE NAMED AFTER ACADEMICIAN A.G. IVCHENKO UA
ZOLLERN GMBH & CO KG DE