Členství v organizacích

Členství v organizacích

PBS Velká Bíteš je členem v mnoha významných organizacích:

  • ALV - Asociace leteckých výrobců

  • AOBP - Asociace obranného  a bezpečnostního průmyslu ČR

  • CzWA - Asociace pro vodu

  • SPČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR

  • Hospodářská komora ČR

  • ČNDT - Česká společnosti pro nedestruktivní testování

  • NANDBT - Česká Národní rada NDT pro letectví a kosmonautiku při ALV

  • APC - Certifikační sdružení pro personál


 

ALV - Asociace leteckých výrobců (www.alv-cr.cz)
Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV ČR) má 35 členů, od finálních dodavatelů letadel a komplexních systémů, výrobců letadlových agregátů a zařízení až po malé specializované podniky.
ALV pokrývá celé spektrum aktivit, od návrhu (konstrukce), výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, přes sériovou výrobu až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.
 
AOBP - Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (www.aobp.cz) 
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci. AOBP se stala i důležitým partnerem a účastníkem legislativních procesů.
Certifikat_AOBP_2017

 
CzWA - Asociace pro vodu (www.czwa.cz)
CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. 
 
SPČR - Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)
je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 
Hospodářská komora ČR (www.komora.cz)
Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR).

ČNDT - Česká společnost pro nedestruktivní testování (www.cndt.cz)
Účelem činnosti České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT) je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení tím, že sdružuje pracovníky v oboru, informuje je a seznamuje je s novými technologiemi zkoušení a moderní přístrojovou technikou.
Pro nedestruktivní zkoušení a měření materiálu se používají fyzikální metody jako magneticko-prášková, prozařování paprsky rtg a izotopy, ultrazvuková, vířivých proudů a akustické emise.

APC - Certifikační sdružení pro personál (http://www.apccz.cz)
APC je akreditovaný certifikační orgán, který zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu prostřednictvím sítě svých schválených školicích a zkušebních středisek. Schválení kvalifikačních středisek je potvrzeno vydáním Pověřovacích listů APC. APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) dle normy EN ISO/IEC 17024 - Všeobecné požadavky za orgány pro certifikaci osob.
Osvědčení ke stažení zde.