Přiložili jsme ruce k dílu

Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. dlouhodobě podporuje Dětské středisko Březejc pro děti a mládež s tělesným a mentálním postižením. Nad rámec této finanční podpory se vypravili ve čtvrtek 9. června 2016 dobrovolníci z řad zaměstnanců Divize centrum společnosti PBS Velká Bíteš na pomoc při úklidu a zkrášlení pracoviště Březejc, Centrum Kociánka. 
Odměnou všem zúčastněným bylo poděkování, které došlo od vedoucí pracoviště Březejc, paní Doležalové:
„Velké poděkování dobrovolníkům
Centrum Kociánka, pracoviště Březejc ze srdce děkuje všem dobrovolníkům z První brněnské strojírny Velká Bíteš, kteří se ochotně zúčastnili 9. 6. 2016 Dobrovolnického dne v Centru Kociánka, pracoviště Březejc. Přes nepřízeň počasí odvedli obrovský kus práce s nadšením a elánem. Bylo radost sledovat, jak jste úžasně sehraný tým.  Náš areál pod Vašima rukama prokoukl, rozkvetl a vytvořil radostný úsměv ve tvářích našich uživatelů a zaměstnanců. Nesmírně si vážíme Vaší obětavé práce a mnohokrát děkujeme. Věřím, že nám zachováte přízeň i v příštím roce.“
 
Společnost PBS Velká Bíteš získala za rok 2015 1. místo v Ceně hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost a výše uvedená akce je jednou z aktivit, které v rámci této odpovědnosti ve společnosti fungují.