PBS Velká Bíteš - společensky odpovědná organizace

Ve Velké Bíteši, 20. 4. 2016 - První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. získala první místo v historicky prvním ročníku soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. PBS VB byla oceněna v kategorii Soukromý sektor nad 250 zaměstnanců.
 
Žebříček vítězů v kategorii Soukromý sektor – zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců:
1.     místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
2.    místo: MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. a MANN+HUMMEL Service s.r.o.
3.    místo: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 
Kraj Vysočina vyhlásil soutěž Cena za společenskou odpovědnost jako pátý kraj z České republiky a tímto potvrdil úsílí o to přispět k osvětě v této oblasti a podpořit a ocenit ty firmy a organizace, které odpovědný přístup vůči rozvoji regionu a základním principům společenské odpovědnosti aplikují ve své práci. „Mezi oceněnými jsou mimo jiné klíčoví zaměstnavatelé, kterým není lhostejná přítomnost, ani budoucnost jejich existence s tím, že jsou připraveny a ochotny dělat něco nad rámec svých povinností, “ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 
PBS Velká Bíteš, a. s. svými aktivitami dlouhobě usiluje o naplnění konceptu společenské odpovědnosti ve všech čtyřech základních pilířích, a to regionální, sociální, ekonomické a enviromentální odpovědnosti. „Ocenění je pro nás důležitým vyznamenáním dobrovolného závazku naší společnosti přistupovat ve vší odpovědnosti k ochraně životního prostředí, vytváření rovných příležitostí a obecně pozitivního prostředí v rámci organizace, ale i k podpoře kultury, sportu, vzdělávání a sociálně či zdravotně znevýhodněných. Samozřejmostí je pro nás transparentní jednání vůči klientům i dodavatelům,“ řekl generální ředitel Ing. Milan Macholán.
 
2. ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost bude vyhlášen na konci roku 2016 a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. bude usilovat o obhájení pozice vítěze ve své kategorii. „Toto ocenění nás motivuje pokračovat v nastavené cestě, i nadále minimalizovat dopady našich činností na životní prostředí, zabývat se sociálními aspekty našeho působení a pracovat na zvyšování konkurenceschopnosti naší společnosti,“ doplnil Macholán.
 
První brněnská strojírna Velká Bíteš je tradiční český strojírenský výrobce, který se zaměřuje především na výrobu leteckých přístrojů - pomocných energetických jednotek a malých turbínových motorů pro letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky. Zákazníci První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. těží především z toho, že v jediném areálu je prováděno vysoce přesné lití, hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy, následná montáž výrobků a jejich zkoušky.
 
Kontakt pro média:
 
Mgr. Kateřina Fišová
Vedoucí marketingového oddělení
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Email: fisova.k@pbvb.cz
Tel. +420 566 822 130