PBS Velká Bíteš oceněna v Národní ceně kvality

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. získala prestižní ocenění v kategorii „Úspěšná firma“ v Národní ceně kvality. Tuto cenu uděluje odborná porota v 85 státech po celém světě podle stejných pravidel a ocenění tak patří k nejuznávanějším, jaké firmy mohou v oblasti kvality získat.
 
S cílem vybudování struktovaného přístupu ke zlepšování výkonnosti organizace  
a získání nezávislého ohodnocení výkonnosti se v letošním roce přihlásila PBS Velká Bíteš do programu Start Plus Národní ceny kvality ČR. Vlastní hodnocení efektivity činností a výkonností organizace bylo provedeno formou sebehodnocení, které bylo následně posouzeno skupinou nezávislých hodnotitelů. 
 
„Motivací našeho přihlášení se do programu Národních cen kvality nebylo pouze získání dalšího ocenění, kterých se naší společnosti dostává od celé řady nezávislých institucí. Mohu zmínit namátkově každoroční umísťování v žebříčku „100 nejlepších“ od společnosti Comenius či získaná prestižní ocenění Vodafone Firma Roku 2012. Hlavním cílem je započetí procesu celkové aplikace modelu a principů EFQM Excellence do praxe s cílem neustálého zlepšování procesů společnosti,“ řekl Luděk Švenda, manažer jakosti PBS Velká Bíteš. Společnosti to pomůže odhalit potenciální slabé stránky, účinnými opatřeními efektivněji dostát požadavku na zlepšování a v konečném důsledku ještě více vylepšit ekonomické ukazatele společnosti. „Lze myslím konstatovat, že zatím se naše očekávání, se kterým jsme k těmto programům přistupovali, úspěšně plní,“ doplnil Švenda.