Inovovali jsme linku na černění

Již koncem loňského roku byla zahájena rekonstrukce linky pro černění na Galvanovně PBS Velká Bíteš. Cílem bylo zavedení technologie 2-stupňového černění a počítačem řízeného automatického provozu s možností záznamu o celém procesu.  Hlavním impulzem byla poptávka klíčového zákazníka ze segmentu automobilového průmyslu. Jedná se výhradně o výlisky patron do airbagů. V prosinci proběhlo první vzorkové řízení s odesláním na test korozní odolnosti, který úspěšně splnil normu a testy propustnosti. Následoval audit dokumentace a zahájení výroby. Dále v rámci procesu testování byly eliminovány kvalitativní nedostatky a aktualizován výrobní proces. Nyní od začátku června probíhá sériová výroba dílců i na dvě směny a v následujících měsících bude doladěn proces zefektivňování celého výrobního procesu.