Odstředivka míří tentokrát do Jižní Ameriky

Jedná se o dodávku dekantační odstředivky pro čistírnu odpadních vod v Kolumbii. Zakázka je realizována přes kolumbijskou společnost Baird Service. Naše výrobky se na zahraničním trhu úspěšně prosazují a dělají dobré jméno české strojařině.