Národní soustava kvalifikací v praxi

Vedoucí personálního oddělení, paní Jarmila Veverková, přijala 12. února 2014 z rukou viceprezidenta Hospodářské komory ČR, pana Zdeňka Somra certifikát "Národní soustava kvalifikací v praxi". Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. jako jedna z prvních v České republice zavedla principy národní soustavy kvalifikací do své firemní personální praxe, a tím významně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání. Firma tím projevuje svou společenskou odpovědnost i záměr nadále se podílet na zlepšování národní soustavy kvalifikací.

V čem vidíme přínosy národní soustavy kvalifikací?
  • určování aktuálně požadovaných kvalifikací a kompetencí v našem oboru
  • řešení nedostatkových kvalifikací nezávisle na počátečním vzdělávání
  • ovlivnění obsahu počátečního odborného vzdělávání
  • rychlá změna kvalifikace stávajících zaměstnanců podle standardů s celostátní platností
  • kvalitnější státem financované rekvalifikace přizpůsobené skutečným potřebám zaměstnavatele
  • efektivnější komunikace s úřady práce v oblasti požadovaných kvalifikací
  • transparentní ověřování kvalifikací při zaměstnávání cizince
  • aktivní zapojení do procesů ověřování kvalifikací prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu
  • zcela nový nástroj pro každodenní práci personalisty: získaný certifikát je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje