MAKS 2013

Ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2013 proběhl jedenáctý Mezinárodní aerokosmický salón MAKS 2013 konaný v Moskvě. PBS zde fyzicky prezentovala motory TJ20, TS 100K a poprvé jako exponát novou PEJ PBS 80. O stánek PBS a jeho výrobky byl ze strany návštěvníků veletrhu veliký zájem. Ruský trh je stále velkým potenciálem pro PBS a příslibem do budoucna pro prodej výrobků DLT.