Členství v Moravském leteckém klastru

Na valné hromadě Moravského leteckého klastru se dne 12. prosince 2014 stala První brněnská strojírna Velká Bíteš řádným členem tohoto uskupení, jehož vizí je spojení výrobních, vývojových a výzkumných aktivit jednotlivých členů a utvoření koplexní nabídky pro další spolupráci.
 
Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenceschopný letecký průmysl. Klastr působí v regionu jihovýchodní Moravy a centrum jeho činosti je soustředěno do Kunovic. Klastr tvoří 26 průmyslových společností, středních odborných škol a technických univerzit. V zúčastněných společnostech pracuje přes 3000 zaměstnanců.

Více informací o Moravském leteckém klastru na www.aero-cluster.cz.