3. místo v soutěži Best Innovator 2014

Soutěž Best Innovator je výjimečná tím, že nehodnotí konkrétní inovace, ale postup, kterým společnosti inovace řídí. Navíc jde nejen o inovace produktů a služeb, ale také o inovace procesů nebo obchodních modelů společností. První brněnská strojírna Velká Bíteš demonstrovala hodnotící komisi své inovační procesy na příkladu inovace leteckého turbovrtulového motoru TP100 určeného pro malá letadla.
Best Innovator je dvoukolová soutěž. V prvním kole firmy vyplňují sofistikovaný dotazník, ve kterém účastníci popisují klíčové aspekty svého inovačního procesu jako je způsob sběru nápadů, motivace zaměstnanců přicházet s novými myšlenkami, metody zapojení třetích stran do inovačního procesu, způsob měření úspěchu inovace nebo míra využití „gate“ systému – tedy systematického procesu rozhodování o ukončení nebo pokračování inovace v jejich jednotlivých fázích.
Ve druhém kole navštěvují firmy členové odborné komise a přímo na místě hodnotí realitu řízení inovačního procesu. Letos desetičlenné porotě předsedal profesor Jiří Bíla z ČVUT v Praze. „Myslím, že referenční návštěvy potvrdily, že nadprůměrných hodnot v oblasti inovační kultury dosahují české firmy díky silným vůdčím osobnostem – firemním vizionářům či pro inovace nadšeným majitelům, kteří umí správným směrem strhnout celou firmu. Na druhou stranu bohužel velmi často slýcháme, že se ještě nenašel optimální model spolupráce mezi akademickou a privátní sférou,“ říká Bíla.

Kategorie velké podniky
1. Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s.r.o.
2. Moravia Cans a.s.
3. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
3. Raiffeisenbank a.s.

Kategorie malé a střední podniky
1. Bioveta, a.s.
2. Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD
3. ZPA Smart Energy a.s.

 
Speciální ocenění za A.T. Kearney
Největší inovační potenciál – Pivovary Staropramen s. r. o.
Největší překvapení soutěže – Česká spořitelna-Kartové centrum
 
V odborné komisi zasedali:
 • prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - Profesor při Ústavu přístrojové a řídicí techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze (předseda komise)
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. - Náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum
 • doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. - Generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR
 • Ing. Jan Šedivý, CSc. - Přednášející na katedře kybernetiky na Fakultě elektrotechnické na ČVUT v Praze, autor řady patentů
 • PhDr. Tomáš Sedláček - Hlavní makroekonomický stratég ČSOB, autor knihy Ekonomie dobra a zla
 • Ing. Jan Procházka – Generální ředitel a předseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.
 • Ing. Tomáš Martoch - Senior Manager Business Development, GS1 Czech Republic a národní koordinátor Česko-Slovenské ECR Iniciativy
 • Ing. Julie Hrstková - Komentátorka Hospodářských novin
 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - Generální ředitel společnosti SINDAT a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. - Rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy
 • Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. - Ředitel Inovacentra ČVUT